تبلیغات
پاتوق جوانی - هویت اصلی ساکنان اسرائیل چیست ؟
پاتوق جوانی
ارائه نظرات و گفتگو در چارچوب ادب

جامعه اسرائیلی، آمیخته ‏ای است كه كمتر می‏توان نظیر آن را درجهان معاصر یافت.این جامعه، متشكل از طوایف و گروه های یهودی با زبان‏ها وقومیت‏ های مختلف است كه تنها وجه مشترك میان آن ها دیانت یهودی است و دركنار آنها اقلیتی از اعراب حضور دارند كه پس از عملیات كشتار و بیرون راندن بیشترمردم فلسطین و تأسیس كوچ‏نشین‏ های یهودی و برپایی دولت اسرائیل،در آن‏ سرزمین باقی ماندند.

به رغم معیارهای دینی، قومی و جغرافیایی كه می ‏تواند به عنوان عوامل متمایز این آمیخته بشری به كار رود، نظر بسیاری از پژوهندگان بر این است كه ساكنان‏ كنونی اسرائیل از گروه ها و طوایف مهم زیر تركیب یافته ‏اند:


یهودیان غربی(اروپایی و آمریكایی):
مهاجرت یهودیان به اروپا در عصر امپراتوری رم روی داد كه به ویژه در مناطق اسلامی نشین‏ شمال دریای سیاه سكونت گزیدند، اما گرویدن قبایل خزر به كیش یهودی در سده هشتم‏ میلادی باعث شد كه بیشتر یهودیان اروپایی اشكناز از اقوام خزری باشند.

ریشه قومی بیشتر یهودیانی كه از اروپا و آمریكا به فلسطین آمده‏اند به‏ اشكناز/اشكنازیم‏ برمی‏گردد و شمار اندكی از آنان ریشه سفاردیی دارند.گفتنی است واژه اشكناز، نام عبری آلمان است و بنابراین اشكنازی در اصل به معنی یهودی آلمانی‏ است كه تدریجا بر همه یهودیانی كه از تمامی اروپا و آمریكا به فلسطین آمدند، و حتی بر آنانی كه ریشه نژادی سفاردی داشتند اطلاق گردید. زبان یهودیان اشكناز آمیخته‏ ای از عبری و آلمانی است كه «بیدیشیه» نامیده می شود و برخی از محقّقان نژاد اشكنازیم را به قبایل ترك‏ خزری كه در قرن هشتم میلادی به دین یهود گرویدند اطلاق كرده‏اند و پس از آنكه قدرت‏ سیاسی این ها به دست روسها از میان رفت این یهودیان در روسیه و مجارستان پراكنده شدند و اكثریت یهودیان جهان را تشكیل می ‏دهند كه پس از جنگ‏ های صلیبی به اروپای مركزی و شرقی نیز راه یافتند.


واژه اشكناز در سفر تكوین به عنوان فرزندان حومربن یافت بن نوح نام‏برده شده‏ اند (اصحاح 10)؛ و همچنین سفاردی از واژه عبری سفاردا به معنی اسپانیاست و بر یهودیانی اطلاق می‏ شود كه پس از سقوط خلافت اسلامی اندلس در سال 1492.م از آن كشور گریختند و در جنوب اروپا، شمال آفریقا و شهرهای لندن، آمستردام و هامبورگ سكونت گزیدند. این گروه از یهودیان از فرهنگ‏ بالاتری نسبت به اشكنازی ها برخوردار بودند و زبان عبری كه امروز در اسرائیل متداول است‏ عبری سفاردی است زیرا سفاردیان پیش از اشكنازی ها به فلسطین آمدند و با یهودیان مقیم‏ فلسطین مخلوط شدند.

برخی از این ها در پایان قرن گذشته (نوزدهم) و اوایل قرن حاضر(بیستم)، و برخی در سالهای دهه 1930 و پس از ظهور نازیسم از آلمان و اتریش و برخی در سالهای دهه 1950 از كشورهای اروپای شرقی و گروه قلیلی از اینان نیز از آمریكای‏ لاتین و جمهوری آفریقای جنوبی به سرزمین فلسطین مهاجرت كردند.

یهودیان اشكناز در فاصله سال های 1919 تا 1948 حدود 3/89 از مجموع‏ مهاجران را تشكیل می دادند و این نسبت در فاصله 1948 تا 1962 به حدود 4/45 درصد و در سال 1967 به كمتر از 30 درصد كاهش یافت، اما در آغاز سال های دهه‏ 1990 همزمان با موج انبوه مهاجران از اتحاد شوروی (سابق) دوباره به 97 درصد مجموع مهاجران افزایش یافت. نرخ باروری این گروه پایین است و در سال 1982 به 8/2 تولد برای هر زن می رسید. عمر مورد انتظار این گروه از یهودیان به 74 سال‏ می رسد.

شایان ذكر است كه این گروه از یهودیان از تبعیض و آزار در اروپا رنج برده و پیشگامان همین گروه، ایده صهیونیسم را بنیاد گذاردند و دولت اسرائیل نیز به دست‏ این مهاجران اروپایی برپا شد و با آنكه اكثریت ساكنان اسرائیل را تشكیل نمی‏ دهند، اما سلطه سیاسی، نظامی و اقتصادی آن دولت را به دست دارند.
 

یهودیان شرقی:
این گروه، از یهودیان فلسطینی و یهودیانی كه از كشورهای آسیایی و آفریقایی به‏ فلسطین مهاجرت كرده‏اند تشكیل می یابد. شمار یهودیان فلسطین، پیش از آغاز مهاجرت یهودیان در اواخر سده 19 میلادی تنها حدود ده هزار نفر بود. اما یهودیان‏ آسیایی و یهودیان شمال آفریقا-كه ریشه سفاردی دارند- در سال های دهه 1950 و 1960 و پس از تأسیس دولت اسرائیل به فلسطین مهاجرت كردند. امروز در اسرائیل عبارت «یهودیان شرقی» بر یهودیان فلسطینی، و یهودیان سفاردی كه از سال 1492 در شمال آفریقا و كشورهای شرقی می‏ زیستند و نیز یهودیانی كه از دو هزار سال پیش در عراق، یمن، سوریه، ایران، هند و مصر می ‏زیستند اطلاق‏ می گردد.


شمار این یهودیان در فاصله سالهای 1919 تا 1948 به حدود 7/10 درصد مهاجران یهودی به فلسطین می‏ رسید اما از آنجا كه مهاجرت آنان به فلسطین پس از برپایی دولت اسرائیل شتاب گرفت و نیز به خاطر بالا بودن نرخ زاد و ولد در میان‏ آن ها، شمار آنها نسبت به كلّ ساكنان اسرائیل از 22 درصد در پایان دوره قیمومت‏ بریتانیا به 52 درصد در پایان سال 1980 افزایش یافت. سطح فرهنگی و اقتصادی‏ این گروه از یهودیان پایین‏تر و محافظه كاری دینی آنها بالاتر است. این گروه از یهودیان كه در كشورهای قبلی خود با آزار و تبعیض روبرو نبوده و در تشكیل دولت‏ اسرائیل نیز نقشی نداشته‏ اند خود مورد تبعیض نژادی از سوی یهودیان غربی قرار می گیرند

 


یهودیان صابرا:
واژه صابرا در لغت عبری به معنی «انجیر خاردار» است و در سال های نخست پس از جنگ‏ جهانی، برای نخستین بار در دبیرستان هرتزلیا در تل آویو به كار رفت. در آن زمان دانش ‏آموزان‏ یهودی فلسطینی الاصل كه خود را در برابر دانش ‏آموزان یهودی كه از كشورهای پیشرفته به‏ آنجا آمده و از فرهنگ بالاتری برخوردار بودند ضعیف می‏دیدند بدین ترتیب عكس‏العمل‏ نشان می‏دادند كه میوه بسیار پرخار صابرا (درخت صبر) را در دست گرفته و آن را پوست‏ می كندند و دانش ‏آموزان یهودی اروپایی را به چالش می‏ خواندند كه اگر می‏ توانند چنین كنند این واژه به تدریج گسترش یافت و بر همه یهودیانی كه در خاك فلسطین متولد شده‏اند اطلاق‏ گردید.


یهودیان صابرا، بر حسب تعریف و از لحاظ نظری همه یهودیانی هستند كه در خاك فلسطین زاده شده‏اند، امّا در عمل، فرزندان یهودیان شرقی كه در خاك فلسطین‏ متولّد شده‏اند جزو صابرا به شمار نمی‏آیند بلكه آن گروه از جوانان اسرائیلی كه‏ سپید پوست و دارای سطح علمی و فرهنگی بالاترند،یعنی فرزندان یهودیان اشكناز می باشند.

نسل صابرا از سطح علمی و فرهنگی برتری برخوردار است و مراكز مهم‏ اقتصادی و صنعتی و دانشگاهی و نظامی را در دست دارد.این نسل چیزی از«سامی ستیزی» نمی‏ داند مگر آنچه كه به آنها گفته شده باشد و هیچگاه تلخی تبعیض و آزار را نچشیده است.
شمار یهودیان صابرا در سال 1948 بالغ بر 35 درصد ساكنان اسرائیل بود و در1964به بیش از 39 درصد رسید (شامل 17 درصد سفاردی و 22 درصد اشكناز) سپس در 1973 به 50 درصد و در 1989 به 64 درصد و در 1993 به 9/60 درصد بالغ گردید.


اعراب‏:
عرب‏های ساكن در اسرائیل از لحاظ تعداد در مقام چهارم هستند. اینها بازماندگان صاحبان اصلی و قانونی فلسطین ‏اند كه پس از برپایی دولت اسرائیل در زادگاه خود باقی ماندند. شمار اعراب ساكن فلسطین در آغاز برپایی دولت اسرائیل‏ در سال 1948،750 هزار نفر بود كه حدود 156 هزار تن از آنان در زادگاه های خود باقی ماندند و بقیه بیرون رانده شدند.


 

اما شمار آنها در سال 1991 به 900 هزار نفر رسید (شامل 695 هزار مسلمان، 116 هزار مسیحی، 85000 درزی و 4000 ارنی) نرخ تولّد در این گروه بالا و عمر مورد انتظار آنان 72 سال است و از نظرسیاسی و اقتصادی فاصله‏ ای دور با گروه های یهودی اعم از یهودیان غربی و شرقی دارند. افزون بر آنچه گفته شد گروه های بسیار كوچك دیگر از یهودیان نیز در این‏ جامعه حضور دارند كه تأثیری در زندگی سیاسی اسرائیل ندارند، همچون سامریان، قرّائین، فلاشا و دیگران.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 1 خرداد 1396 07:00 ب.ظ
Its such as you learn my mind! You appear to know so much about this, like you wrote
the guide in it or something. I feel that you could
do with some p.c. to power the message house a little bit, however other than that, this
is excellent blog. A great read. I will certainly be back.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : مدیر مسئول موسسه
نظرسنجی
نظرشما در مورد وبلاگ موسسه چیست؟


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی