تبلیغات
پاتوق جوانی - جریان شناسی گروههای ضدانقلاب
پاتوق جوانی
ارائه نظرات و گفتگو در چارچوب ادب

 

پیدایش ، رویكرد و فرجام گروه های معاند و اپوزیسیون (قسمت اول)

 


شناسایی و بررسی تحلیلی

پیدایش ، رویكرد و فرجام گروه های معاند و اپوزیسیون

قسمت (اول )

بسمه تعالی

  مقدمه:

          برای اینكه یك نظام سیاسی پایدار بماند باید دارای ارزش ها و اصولی عقلی و مورد پسند جامعه و مردم باشد ، تا مردم از آن حمایت نمایند ودر مقابل نظام حاكم از مردم خود دفاع نموده و امنیت ورفاه آن ها را تامین نماید .

لذا نظام های حاكم در جهان هر كدام بر اساس دیدگاه خاصی ایجاد شده و ادامه حیات می دهند .

از طرفی هم در همان جوامع گروه هائی پیدا می شوند كه بنا به عقاید خود با نظام همراه نبوده و مخالفت می ورزند یا به مقابله با نظام حاكم می پردازند .

در این مبحث به بررسی گروه های معاند علیه نظام جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت .  

تعریف نظام:

         واژه ای است كه به یك تئوری یا نظریه ای بنام تئوری سیستم ها اشاره داشته،و این تئوری در چند دهه اخیر در علوم انسانی وسیاسی مورد استفاده قرار گرفته است.

1)  تعریفی كه از نظام به طور مشترك بین علوم مختلف وجود دارد البته با تفاوت هایی این است كه گردهم آمدن مجموعه ی اجزای متفاوتی كه در تعامل با یكدیگر تحت قاعده خاصی كنار هم قرار میگیرند وپیكره واحدی را می سازند كه این پیكره واحد یك هدف خاصی را دنبال می كند یا محصول خاصی را تولید خواهد نمود.

2)  مثلا وقتی می گویید ، ایران یك كشور جهان سومی است ، در حقیقت شما به یك تئوری اشاره كرده اید بنام تئوری سه جهانی كه آقای مائو برای اولین بار آن رامطرح كرده است .

3)  خصوصیات یك نظام به طور كلی و برجسته به شرح زیر است:

4) 1-هر نظام یا سیستم یا ارگان یا نهاد دارای اجزای خاص خود است.

5 -هر نظام دارای یك ورودی خاص است.مثلا ورودی ماشین سوخت آن است.

6-هر نظام دارای یك خروجی خاص خود است.آنچه به عنوان محصول از نظام های مختلف خارج می شود ، متفاوت از هم است.اگر در ورودی یك نظام خللی بوجود آید ، در خروجی آن هم خلل ایجاد خواهد شد.

تعاریف :

1-محیط ؛

 یعنی فضایی كه اجزای آن نظام یا سیستم در آن شناور هستند.این محیط می تواند داخلی یا خارجی باشد .

-  محیط داخلی

محیط داخلی یعنی فضایی كه بین اجزای آن سیستم وجود دارد.

- محیط خارجی

یعنی محیطی كه كل سیستم و نظام در آن محیط شناورهستند.

2-انعطاف پذیری یا الاستیسیته یا كشانی ؛

به قدرت انطباق جزء و یا كل از یك سیستم ،با محیط گفته می شود .

هر نظام دارای یك ضریب كشانی یا انطباق است ،كه هر چه این ضریب بالاتر باشد، قدرت استمرار این نظام بیشتر خواهد بود وبالعكس.

3-كنترل ؛

هر نظامی دارای یك جزء كنترل كننده است ، كه همه ی اجزا را كنترل می كند . این كنترل كننده یك جزء هشدار دهنده نیز می باشد.

4-تهدید ؛

 عواملی كه تعادل نظام را به هم می زنند تهدیدی برای هرنظام بوده و آن سیستم را به چالش می كشند  .

5-باز خورد یا feed back  ؛

 یعنی تآثیر خروجی بر ورودی ، بدین معنا كه محصول تولیدی یك سیستم، چه باز تابی در جامعه دارد . لذا بر اساس آن می آیند كار سیستم را تنظیم یا تغییر می دهند .

6- زاویه ی دید ؛

در علوم سیاسی و انسانی و ... بحث مهمی بنام زاویه دید ،وجود دارد كه تاثیر جدی در همه مسائل می گذارد.

مثال: اگر چند گل در یك جا وجود داشته باشد از چند نفر می پرسند چند گل می بینی ، یكی می گوید : 8 عدد ، یكی می گوید : 7 عدد و ... . هر كسی از یك نظر یا زاویه دید خود اعلام نظر می كند ، یكی از لحاظ رنگ ، یكی از لحاظ بو ، دیگری از لحاظ شكل می گوید . این نشان می دهد كه یك پدیده دارای زوایای مختلفی است.

در این درس هم جریانات را از زوایای مختلف بر اساس مدل ها دسته بندی می كنیم :

-  كلیت نظام جمهوری اسلامی را در یك نماد سه ضلعی نشان می دهیم

در یك ضلع پرسنل سیاسی قرار دارد یعنی مسئولان تراز اول

در ضلع دیگر تصمیمات و سیاست های كلان نظام

در ضلع سوم بنیاد های نظری و بنیاد های ارزشی

 

          مسئولان تراز اول             تصمیمات كلان
                                                 بنیاد های نظری

براساس سه ضلع بالا جریانات سیاسی اجتماعی را دسته بندی می كنند:

1-جریاناتی كه هر سه ضلع را قبول دارند. حداكثرافراد سیاسی را قبول دارند. چنین جریاناتی را جریانات محافظه كار می گویند.

در روان شناسی سیاسی ، رفتار سیاسی و رفتار جمعی سیاسی گروهها  ، و تشكل ها  ،واحزاب ودسته ها در نظام را ، مورد بحث وبررسی قرار می دهند لذا در این مطالعات ، دسته جات سیاسی به تیپ های مختلف رفتار سیاسی تقسیم بندی می شوند . یكی از این تیپ ها، رفتار سیاسی محافظه كاری است.

محافظه كاری، در تیپ رفتار سیاسی یعنی رفتار سیاسی ای كه وضع موجود را برمی تابد، وضع موجود را تایید می كند، دنبال تغییر و دگرگونی وضع موجود نیست . در واقع در این جا به معنی محافظت وضع موجود است.

2-جریاناتی كه هم با پرسنل سیاسی و هم با تصمیمات وسیاست ها (با دو بعد ) مخالفند این جمعیت ،جمعیت اصلاح طلبند.

تیپ دیگری كه عكس محافظه كاری است مثل رادیكال كه دگرگون طلب است.رفتار سیاسی جمعی آنها اصلاح طلبی است كه به دنبال دگرگونی همه جانبه نیست اما دنبال دگرگونی های جزئی است. در واقع یك رفتار سیاسی دیگری است ، كه لیبرال بوده و رفتار سازشكارانه دارد.

3-جریاناتی كه با هر 3 بعد مخالفند از لحاظ تیپ شناسی رادیكال یا شورشی یا برانداز می گویند.

مدل بعدی از یك جامعه شناس معروف بنام رابرت مرتون است كه جریانات را بر اساس كار كردی و ناكاركردی در جامعه یا هنجار و نا هنجاری در جامعه دسته بندی كرده است كه ما این مدل را بر اساس جامعه خودمان اصلاح و بومی می كنیم  .

مدل اصلاح شده مرتونی:

دو پارامتر در این مدل وجود دارد؛

 الف: هدف: یعنی اهدافی كه نظام جمهوری اسلامی به دنبال آن است.

 ب: وسیله: یعنی نظم و تنظیماتی كه به صورت قانون و نظم اجتماعی بر جامعه حاكم شده است.

بر اساس این دو پارامتر جدولی رسم می كنیم تا جریانات اجتماعی را تقسیم بندی كنیم :

جریانات

هدف

وسیله

گروه

A

+

+

گروه های هم گرا

B

+

-

گروه های افراطی یا نیمه هم گرا

C

-

+

اپوزسیون قانونی یا نیمه هم گرا

D

-

-

گروههای شورشی و برانداز یا ناهم گرا


نماد پذیرش: +

نماد رد كردن: -

 

حال بر اساس همین مدل پارامترها را عوض می كنیم.

  

جریانات

اسلامیت

جمهوریت

الف

+

+ گروه های هم گرا

ب

+

- گروه های نیمه هم گرا

ج

-

+ گروه های نیمه هم گرا

د

-

- گروه های واگراوشورشی
توضیح جدول :

جریانات حاضر در انقلاب مشروطیت .

1-  جریان ناسیونالیسم به معنای ملیت  پرستی و ملی گرایی است .

درزمان مشروطیت سردمدارناسیونالیسم زین العابدین مراغه ای بود. مثلا در آلمان ناسیونالیسم افراطی به صورت نازیسم ظهور پیدا كرد، در ایتالیا به صورت فاشیسم و...

2-  لیبرالیسم به معنای آزادی خواهی است .

  جریان لیبرالیسم در انقلاب مشروطیت ایران ، توسط میرزا ملكم خان كه در فرانسه تحصیل كرده بود  و افرادی همچون طالب زاده یا طالب اوف و آخوندوف هدایت می شد.

3-  دموكراسی = ماركسیسم

افرادی در مشروطیت مثل آقای اسكندری كه لیدر این جریان بود و حیدر خان و سلطان زاده ادامه دهندگان آن بودند.

4- تجدد خواهی یعنی نو خواهی و نو گرایی.

این گروه تأكید افراطی بر غرب گرایی داشتند. سردمداراین جریان سید حسن تقی زاده بود كه كوركورانه از غرب تقلید می نمود .

5- جریانات اسلامی زمان مشروطیت؛

1/5 – مكتب سامرا ،

افراد این جریان پیروان مكتب میرزای شیرازی بودند كه یك مرجع عام بود و چون در شهر سامرا زندگی می كرد از سامرا به عنوان كد این مكتب استفاده شده است . نماینده این مكتب در انقلاب مشروطه آقای شیخ فضل الله نوری بود. این مكتب دارای اصولی به شرح زیر است.

· خصوصیات مكتب سامرا:

الف: باز شناسی سیاست در شریعت اسلام( در این مكتب اصل بر شریعت است كه سیاست درآن جای دارد ) .

ب: ولایت فقیه ،حكومت مورد قبول شیعه درزمان عینیت امام زمان علیه السلام

ج: اولویت مشروعیت بر مقبولیت یا جمهوریت

د: اصل اصالت وظیفه یا تكلیف

ه:  ایجادحكومت تام و تمام اسلامی

2/5 – مكتب نجف ،

       افراد این جریان پیروان مكتب آخوند خراسانی بودند ، لذا با توجه به اینكه آخوند در نجف زندگی می كرد  این جریان را مكتب نجف می نامیم.

·خصوصیات مكتب نجف:

الف: باز شناسی شریعت در سیاست ، ( دراین مكتب موضوع اصلی سیاست است و شریعت در آن جای دارد )

  ب: اصل وكالت فقیه (یعنی فقیه از طرف مردم و در چارچوب نقطه نظرات موكل عمل می كند.)

ج: اصل اصالت ساخت و چارچوب حكومت اهمیت بیشتری دارد و اولویت اول است.

د: اولویت مقبولیت بر مشروعیت یعنی اول پذیرش مردم بعد شرع

ه­: اصل حكومت حد مقدور ، یعنی در زمان غیبت فقط در حد مقدور می توان تشكیل حكومت داد و در حد تمام و تام نمی توان.

3/5 -جریان اتحاد اسلام ،

این جریان  توسط آقای سید جمال الدین اسد آبادی بنانهاده شد كه سه شعار اصلی دارد:

الف: بازگشت به قران

ب: مبارزه همه جانبه با استعمار

ج: اتحاد جوامع اسلامی
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : مدیر مسئول موسسه
نظرسنجی
نظرشما در مورد وبلاگ موسسه چیست؟


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی